Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

11. září 2023
Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

Jeden z krajských strategických projektů připravovaných v rámci Fondu spravedlivé transformace je i rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, kterou připravoval odbor Školství mládeže a tělovýchovy pod vedením radního Jindřicha Čermáka.

Celý projekt zahrnuje demolici objektu z 60. let a obytné budovy pro učitele. Dále rekonstrukci a obnovu historické části školy, na kterou bude navazovat nová budova včetně komunikací, venkovních ploch, zeleně a oplocení. Počítá se také s vytvořením kompetenčního centra pro tradiční obory se zaměřením na sklo, keramiku a porcelán a Centra designu.

Podání do Fondu spravedlivé transformace dnes schválilo krajské zastupitelstvo. S přestavbou se tak může začít už příští rok a pokud nenastanou nečekané komplikace, žáci by mohli školní rok 2027/28 absolvovat již ve zbrusu nové budově!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.