Ing. Jan Stehlík

chaos engineer

37 let, chaos engineer, Valeč

Jan Stehlík sice pochází z Prahy, ale od roku 2014 žije právě ve Valči.

Vystudoval na Elektrotechnické Fakultě ČVUT obor Inteligentní Budovy, kde v rámci diplomové práce naprogramoval systém pro řízení budov. Dále pracoval ve vývojovém oddělení nadnárodní společnosti na produktech železniční zabezpečovací techniky a v současné době podniká v oblasti integrace bezpečnostně kritických IT systémů.

Zaměřuje se na problematiku udržitelného rozvoje a spolu s občanským sdružením Tranquillite realizoval ve Valči projekt výsadby vysokokmenného sadu, který slouží jako genová banka původních odrůd ovocných stromů.

Jak sám Honza dodává: „S pomocí moderní techniky se snažím učinit náš svět efektivnějším, laskavějším a udržitelnějším.“