Ondřej Topinka, DiS.

sociální pracovník, pracovník městského úřadu, sportovní nadšenec/analytik

Ondřej Topinka je chebským rodákem a také předsedou zdejších Pirátů. Studoval obchodní akademii na Integrované střední škole v Chebu a dále vystudoval Vyšší odbornou školu v oboru sociální práce.

V současné době pracuje na Městském úřadu v Chebu, kde působí na pozici koordinátor protidrogové politiky a sociální prevence. Do konce května 2019 pracoval v organizaci KOTEC o. p. s. na pozici terénní sociální pracovník pro děti a mládež od 6 do 15 let v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Od března 2018 pracoval jako koordinátor v projektu „Liga férového fotbalu“ v Karlovarském a Plzeňském kraji, kde působil do konce roku 2018.

A proč se rozhodl působit zrovna u Pirátů: “Protože přinášejí nový svěží vítr, politickou nezkaženost a nové nápady. Z Pirátů cítím víru a chuť posunout politiku, ať už na celostátní úrovni nebo na úrovni komunální, blíže k lidem a pro lidi, ne snahu bezhlavého obohacování osob. Do jisté míry na mě působí jako idealisté, což jsem do velké míry také.”

Ondra se angažuje i v dalších občanských a sportovních aktivitách. Jeho zájmy jsou sport, především fotbal a házená, filmy a dobré pivo.