Petr Adamec

Petr po studiích na střední průmyslové škole v Lokti vystudoval učitelství biologie a zeměpisu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Později vystudoval také Péči o životní prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Nejprve učil na základní škole v Karlových Varech, poté pracoval jako odborný referent na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Šest let také působil v oblasti školství na Integrované střední škole v Chebu, kde byl na pozici zástupce ředitele realizátorem mnoha vzdělávacích a investičních projektů a spolupracoval s různými institucemi v oblasti vzdělávání a ochrany přírody jako externista. Po letech ve školství se před starostováním vrátil ke své největší zálibě, ochraně přírody, a působil jako správce NPR SOOS a jako OSVČ v oblasti ochrany přírody a ekologie.

Do loketského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2014.

Za čtyři roky činnosti ve vedení Lokte se má čím pochlubit. Jedno z hlavních témat, ne-li zcela zásadním se kterým šlo loketské Pirátské uskupení do voleb, bylo zřízení vlastních technických služeb. Piráti si uvědomovali, že zřízení nebude jednoduché ani laciné a ponese si sebou mnoho poporodních problému, ale nakonec se podařilo zřídit v podstatě soběstačné technické služby již rok po volbách, a to s minimálním vkladem města.

I přesto, že technické služby byly zastupitelstvem zřízeny v září roku 2019, byly schopny již zajistit zimní údržbu v sezóně 2019/2020 a přejít na jaře roku 2020 na kompletní údržbu města. Jedná se o firmu, která je stále ve fázi zrodu, a proto se stále řeší mnoho problémů, připomínek a i nedostatků. Klady ale převažují a Piráti věří, že do konce volebního období v roce 2022 se bude jednat o společnost, která městu mimo údržby přinese i finanční prostředky tak potřebné k rozvoji města.

Petr má jedenáctiletou dceru Bereniku a mezi jeho koníčky patří kromě přírody např. cestování, film, sport, chov zvířat a kynologie a ideálně kombinace těchto koníčků.

Petr_Adamec

Pirátská strana


Lidé

Anna Bernátková
Anna Bernátková 4. Místopředsedkyně Krajského sdružení
Jindřich Čermák
Jindřich Čermák Radní Karlovarského kraje pro oblast školství a sportu
Nikola Kassl
Nikola Kassl Zastupitelka Valeč
Poznejte celý náš tým