Petr Adamec

Petr po studiích na střední průmyslové škole v Lokti vystudoval učitelství biologie a zeměpisu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Později vystudoval také Péči o životní prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Nejprve učil na základní škole v Karlových Varech, poté pracoval jako odborný referent na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Šest let také působil v oblasti školství na Integrované střední škole v Chebu, kde byl na pozici zástupce ředitele realizátorem mnoha vzdělávacích a investičních projektů a spolupracoval s různými institucemi v oblasti vzdělávání a ochrany přírody jako externista. Po letech ve školství se před starostováním vrátil ke své největší zálibě, ochraně přírody, a působil jako správce NPR SOOS a jako OSVČ v oblasti ochrany přírody a ekologie.

Do loketského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2014.

Za čtyři roky činnosti ve vedení Lokte se má čím pochlubit. Jedno z hlavních témat, ne-li zcela zásadním se kterým šlo loketské Pirátské uskupení do voleb, bylo zřízení vlastních technických služeb. Piráti si uvědomovali, že zřízení nebude jednoduché ani laciné a ponese si sebou mnoho poporodních problému, ale nakonec se podařilo zřídit v podstatě soběstačné technické služby již rok po volbách, a to s minimálním vkladem města.

I přesto, že technické služby byly zastupitelstvem zřízeny v září roku 2019, byly schopny již zajistit zimní údržbu v sezóně 2019/2020 a přejít na jaře roku 2020 na kompletní údržbu města. Jedná se o firmu, která je stále ve fázi zrodu, a proto se stále řeší mnoho problémů, připomínek a i nedostatků. Klady ale převažují a Piráti věří, že do konce volebního období v roce 2022 se bude jednat o společnost, která městu mimo údržby přinese i finanční prostředky tak potřebné k rozvoji města.

Petr má jedenáctiletou dceru Bereniku a mezi jeho koníčky patří kromě přírody např. cestování, film, sport, chov zvířat a kynologie a ideálně kombinace těchto koníčků.

Petr_Adamec

Pirátská strana


Lidé

Karel Špecián
Karel Špecián Mediální spojka KS Karlovarský kraj
Josef Pavlovic
Josef Pavlovic Zastupitel Mariánských Lázní
Vojtěch Franta
Vojtěch Franta Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
Poznejte celý náš tým