Boříme předsudky a bariéry mezi národy a národnostmi

28. srpna 2023
Boříme předsudky a bariéry mezi národy a národnostmi

Žijeme v době, kdy potřeba přicházet s tématy, které národy spojují a nikoli rozdělují, ve společnosti stále silněji rezonuje. Ve výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje se proto snažíme především bořit předsudky a bariéry mezi jednotlivými národy a národnostmi.

To nás vedlo k vydání druhého, aktualizovaného výtisku úspěšné a oceněné Knihy národních pohádek. První vydal výbor před čtyřmi lety.

I prostřednictvím této milé knihy chceme napomáhat vzájemnému porozumění, toleranci, integraci a bezproblémové soužití lidí odlišných kultur a mentalit, při zachování jejich tradic. Právě proto, že vyprávění příběhů, pohádek, mýtů a legend, je všem kulturám od západu na východ a od severu na jih společné.

Své pohádky vám v této knize představují zástupci slovenské, ukrajinské, německé, romské, vietnamské, ruské, mongolské, maďarské a srbské komunity – a to jak ve svých rodných jazycích, tak v českém překladu.

A proč zrovna pohádky? Pohádky se vypráví a čtou po celém světě. Je zajímavé, že na různých světadílech mají hrdinové podobné povahové vlastnosti. V dávných dobách, kdy byl vzájemný kontakt téměř vyloučen, byly podobné pohádky nalezeny v podání indiánských kmenů, u Arabů, ale i v Evropě. Také se by vás mohlo překvapit, že pohádka o Červené Karkulce je původně německá.

Některé pohádky jsou strašidelné, mnohdy v nich vystupují nadpřirozené bytosti, princezny, králové, příšery, ale i obyčejní lidé. Ať už se odehrávají ve Vietnamu, nebo na české vsi, jedno mají společné. Hlavní hrdinové jsou na konci silnější, šťastnější a moudřejší. Nepravosti jsou potrestány a dobro vítězí nad zlem – a to je v mnohém přenositelné do každé doby.

Od roku 2005, kdy výbor vznikl, také kromě jiných aktivit pořádá každý rok "Den národnostních menšin". Díky prezentaci bohatství rozličných kultur, národních pochoutek a za doprovodu hudebních vystoupení, si získal za dobu svého trvání a putování po kraji, značnou oblibu mezi tisíci spokojených a nadšených návštěvníků.

Akce se tak stala prestižní vyhledávanou záležitostí, o kterou stojí mnohá města našeho regionu, ale i zájem ostatních národností se této příležitosti účastnit a ukázat se majoritě každým rokem roste.

Letošní 15. ročník Dne národnostních menšin se bude konat 16. září v Sokolově na Starém náměstí v rámci Hornického dne. Na samostatném pódiu se odprezentují hudební, pěvecké a taneční ukázky tradic a folkloru těchto národností - maďarská, slovenská, romská, ukrajinská, vietnamská, ruská, mongolská, srbská, rumunská, běloruská a mnoho dalších.

Součástí akce budou i gastronomické ukázky a proto neváhejte a přijďte ochutnat! Jídlo totiž bourá předsudečné bariéry, sbližuje a teprve s plným žaludkem a uspokojením této základní lidské potřeby má člověk čas zajímat se, vedle odlišných chutí, i po tématech, která národnosti celého světa spojují.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Den národnostních menšin zpestřil sokolovské staré náměstí

Den národnostních menšin zpestřil sokolovské staré náměstí

Bořit předsudky a bariéry mezi jednotlivými národy a národnostmi, které žijí na území našeho regionu. To je hlavním posláním vrcholné akce Výboru pro národnostních menšiny Karlovarského kraje – Dne národnostních menšin. Ten se po několika letech vrátil opět do Sokolova a byl hezkým zpestřením Hornického dne.

Krušnohoří jede na plné obrátky

Krušnohoří jede na plné obrátky

Ředitel destinační agentury Krušnohoří / Erzgebirge Štěpán Javůrek a jeho tým odvádí neskutečnou práci. Za necelý rok své činnosti Krušnohorská destinačka zaktivizovala celé pohoří, ze tří zakladatelů - dvou krajů a krušnohorských obci sdružených pod Montanregion - se počet členů vyhoupnul na 31.