Jak hospodařili Piráti s penězi Mariánských Lázní? Čísla nelžou.

23. dubna 2023
Jak hospodařili Piráti s penězi Mariánských Lázní? Čísla nelžou.

Stále slýcháme, jak se za Pirátů neinvestovalo. Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali a pravdu vysvětlovali. Celkem 200 milionů Kč na investice v minulém volebním období hovoří zcela jasně. Dělá to průměrně 50 mil. ročně.

Stejně tak se neustále opakuje, jak po Pirátech nezbyly žádné projekty. Také to jsme nedávno v přehledném článku vyvrátili. Stávající vedení města pokračuje v našich rozběhnutých projektech o sto šest. Ať už se jedná o nové veřejné osvětlení, odbahnění knížecího rybníku, rekonstrukci radnice, kamerový systém, kruhový objezd na Černém mostu, vodovod a kanalizaci do Sklářů, rekonstrukci fontány atd.

A pořád posloucháme, jak Piráti špatně hospodařili a kde asi na všechny ty projekty chtěli brát peníze.

Kromě toho, že jsme byli ve spolupráci s úředníky MěÚ velmi úspěšní v žádostech o různé dotace (jen za město 90 mil. za poslední roky. Plus více než 100 mil. na dotacích na městskou veřejnou dopravu), se nám i při vysokém tempu investic dařilo hospodařit s vyrovnanými nebo přebytkovými rozpočty.

Plody naší práce sklízí i naši následovníci. Byť městská kasa není rozhodně bezedná a na blbosti by se peníze vydávat neměly, na smysluplné projekty, které jsme rozjeli, je jich dost.

Důkazem je rozhodnutí rady města ze 7.3.2023, které zní:

Rada města schvaluje rozpočtové opatření týkající se převodu volných finančních prostředků města z důvodu jejich zhodnocení:

8115 209 + 80 000,0 tis. Kč zapojení FRR a vlastních zdrojů

8118 209 + 80 000,0 tis. Kč termínovaný vklad UCB

Co to znamená? Jednoduše to, že na účtech v době tohoto usnesení bylo volně disponovatelných 80 000 000 Kč, které nemusely být v nejbližší době zapojeny. Odbor financí tak požádal městskou radu o možnost převést peníze na termínovaný vklad, který má výhodnější úročení než běžný účet.

Se zájmem teď čekáme na konečný výsledek hospodaření města za prozatím poslední “pirátský” rok 2022. Bude jistě zajímavé ho následně porovnat s výsledky roku 2023 pod novým vedením.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Na letošní přijímací zkoušky jsme se s odborem školství pečlivě připravovali. Ne tedy, že bychom sami chtěli vystudovat další střední školu, ale sledovali jsme demografickou situaci žáků na základních školách. Situace slibovala více žáků, nicméně nárůst předpokládal mnohem volnější průběh než v Praze nebo ve středních Čechách.

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

My zástupci Pirátské strany s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaické elektrárny v katastru území Horní Blatná v Krušných horách. Existuje několik důvodů, proč se stavíme proti této konkrétní výstavbě, a proč je důležité tuto oblast chránit.

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

​V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.