Karlovarský kraj jako region pro všechny generace!

10. dubna 2024
Karlovarský kraj jako region pro všechny generace!

Před třemi lety se bývalý český premiér nechal slyšet, že náš kraj je „úplně nejhorší, historicky ve všem“. Tu větu každý z nás slyšel už nesčíselněkrát (a stejně často ji sám v nějakém kontextu použil). Některé mé kolegyně a kolegové se v ní neustále nihilisticky vyžívají v tomto sloganu a mají ho jako argumentační hůl, kterou neváhají mlátit kolem sebe. Přesto mě tváří v tvář při setkání s nastupující generací velmi příjemně překvapilo, jak berou Karlovarský kraj za svůj a vnímají ho jako region plný příležitostí.

Nepovažuji se za nejmladšího, dalším životním milníkem bude padesátka, ale přesto jsem v rámci rady (i zastupitelstva), hluboko pod věkovým průměrem. To nepovažuji za nejšťastnější. Političtí zástupci by měli odrážet celou populaci – názory, pohlavím i věkem. Někteří z nás se v zaběhnutých schématech pohybujeme tak dlouho, že často nejsme schopni vidět za roh, uvažovat nad problémy alespoň trochu originálně. Postoje těch, kteří budou mít náš kraj za několik málo let na bedrech, je tedy důležité alespoň vyslechnout. Bylo by nesmírnou chybou je podceňovat, ignorovat je, či se jim dokonce vysmívat.

Mezi současnými středoškoláky je pochopitelně stále převládající touha náš kraj opustit. Ale stále častěji se objevuje, že po studiích, či získání zkušeností doma i v zahraničí, by se rádi vrátili tam, kde vyrostli. Cítí sounáležitost se svou domovinou, a i když si často o situaci v regionu neváhají dělat legraci, jejich hrdost je mnohem větší než třeba v mojí generaci.

Nicméně není to automatické. Náš kraj musí umět nabídnout kvalitní životní podmínky ve všech směrech. Zkusme pro jednou nebýt věční mrmlalové, kteří pořád něco říkají, ale pokusme se vnímat Karlovarský kraj jako region plný možností. Tím totiž doopravdy je.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.