Řídíme krajské školství na základě faktů a dat

20. prosince 2023
Řídíme krajské školství na základě faktů a dat

Karlovarský kraj si nechá zpracovat studii socioekonomických vlivů na studium dětí v kraji. Má zjistit, jaké jsou důvody, proč část dětí nepokračuje po základní škole ve studiu na středních školách nebo studium na středních školách nedokončí. Podobně si kraj už nechal zpracovat studii, která se zabývala dopravní dostupností a jejím vlivem na možnosti dětí absolvovat středoškolské studium. Výsledky by měl Karlovarský kraj mít do půl roku.

„Bude se týkat socioekonomických aspektů a přímo navazuje na studii o dopravní dostupnosti. A ostatně opět spolupracujeme se sociologickým ústavem Akademie věd. A bude se týkat zejména důvodů, proč nám školáci nepokračují na středních školách, jestli je to opravdu jen dopravní problém nebo i nějaké jiné problémy. A budeme se zaměřovat primárně na ty oblasti, kde to nedokončování studia je nejvyšší," uvedl radní Karlovarského kraje pro školství Jindřich Čermák (Piráti).

V některých oblastech kraje podle radního až 20 procent studentů střední školu z nějakých důvodů nedokončí. Dopravní dostupnost a náklady na dopravu jsou jedním z možných důvodů, proč část studentů skončí studium bez získání středoškolského vzdělání. Navazující studie by měla zjistit i další možné důvody, které za nedokončením studia mohou být.

Podle výzkumu společnosti PAQ Research socioekonomické vlivy výrazně ovlivňují úspěšnost vzdělávání, jde zejména o destabilizující chudobu a socioekonomické znevýhodnění. Nejpostiženější mikroregiony s oběma typy problémů jsou například v některých oblastech Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje, ale také třeba v Kraslicích a Sokolově.

„V těchto ORP žije zhruba třikrát větší podíl lidí ve vyloučených lokalitách a v bytové nouzi, než je republikový průměr. Každý třetí až pátý rodič v nich má exekuci, v celém Česku je to přibližně každý sedmý," uvádí studie PAQ Research. Ve čtyřech ze šesti oblastí Karlovarského kraje (podle obce s rozšířenou působností) je velmi vysoká neúspěšnost vzdělávání, v jednom vysoká. Jen Karlovy Vary a okolí mají neúspěšnost střední.

Kraj se tak snaží získat komplexní informace o slabinách regionálního školství, na které by pak mohly navazovat návrhy, jak tyto problémy řešit. Na studii socioekonomických vlivů na studium získá kraj dotaci, která pokryje zhruba tři čtvrtiny z celkových 171 tisíc korun, kolik má studie stát.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.