Kulturní revoluce v Karlových Varech?

Kulturní revoluce v Karlových Varech?

Víte, co začíná být novodobá karlovarská tradice? Vždy v únoru se hledají nové impulsy. Jinými slovy, od nástupu nového vedení se vždy v únoru vyhazují ředitelé městských organizací. Bez důvodů. V roce 2019 to bylo Infocentrum, loni ředitelé Lázeňských lesů, Správy lázeňských parků, Městského zařízení sociálních služeb a Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Letos se budou hledat nové impulsy v Karlovarském symfonickém orchestru (KSO) a v Kanceláři architektury města (KAM). V zemi nám nyní probíhá čtvrtá vlna pandemie koronaviru a kulturní instituce po celém Česku padají do finančních problémů. Téměř všude města své kulturní instituce ať už finančně, nebo jiným způsobem podporují. Karlovy Vary jsou tak v tomto ohledu nepěknou výjimkou.

Když se 18. února objevila neoficiální informace, že město hodlá odvolat ředitele KSO Petra Polívku a ředitele KAM, Petra Kroppa, strhla se obrovská vlna nevole jak ze strany opozice, tak ze strany odborné veřejnosti. K podpoře setrvání ředitelů ve svých funkcích se vzedmula i vlna podpory obyvatel města. Vznikla občanská petice (můžete ji podepsat i vy), ke které se přidalo už přes 1500 lidí, mezi nimiž jsou i osobnosti jako Pavel Šporcl, Ewa Farna, Otakar Brousek, Felix Slováček jr. nebo držitelka ocenění absolutní Grand Prix Obce architektů Pavla Melková.

"Petra Polívku znám už od dob jeho působení v orchestru, coby ředitel, v FOK a nikdy mne nezklamal, je to opravdu člověk, který drží slovo, je v hudbě velmi erudovaný a zkušený. Od chvíle, kdy se ujal vedení KSO, udělal orchestr obrovský pokrok. A to je zásluhou právě Petra Polívky, který ví, jak takové těleso funguje, jaké hráče potřebuje a také jaké dirigenty - jakého báječného dirigenta v současné době má," uvedl Pavel Šporcl ve videu MVTV.cz , kde osobnosti ze světa kultury vyjadřují nesouhlas s tímto rozhodnutím.

V den, kdy se odvolávání projednávalo, proběhla před budovou magistrátu demonstrace, jejíž účastníci požadovali, aby město od plánovaného odvolání ustoupilo. Bohužel marně.

Situaci dokresluje i skutečnost, že na jednání se takto důležité a kontroverzní rozhodnutí řešilo až v posledním bodě "Různé". Bez předložených materiálů. Bez slova vysvětlení. Jednoznačně to vypovídá o snaze karlovarského vedení zamést rozhodnutí pod koberec a finální verdikt co nejvíce tutlat.

Jednoznačné hlasování rady potvrdilo neochotu vedení byť jen uvažovat nad svým krokem. Ředitelé byli 23.2. odvoláni. Ke dni 28.2.2021...

Pirátský zastupitel Jindřich Čermák, který byl na jednání jakožto zástupce opozice také přítomen, později uvedl:

"Politik by měl umět držet emoce. Nebo se to aspoň často požaduje. Těžko lze ale zachovat chladnou hlavu proti aroganci moci a lidsky podlému jednání, jak to předvedla současná rada města, jež se ve svých vyjádřeních schovává za ptydepe, které jako by připlulo z dob dávno minulých. Takové emoce jsou pak ze zoufalství nad takovým přístupem. I proto je tato glosa možná více zabarvená, než by měla být.

Tímto krokem může vedení města obě organizace destabilizovat. V případě orchestru stačí vzpomenout na situaci před necelými deseti lety. V případě KAMu pak hrozí, že postupně budovaný tým odejde raději sám. Rád bych se mýlil. Ostatně uznám, že Lázeňským lesům výměna (jakkoli v kuloárech propíraná dlouho dopředu) pomohla. Ale dřevo není dřevo. Určitým prvním negativního směřování je rezignace šéfdirigenta Jana Kučera, špičky ve svém oboru.

Já bych skutečně rád věděl reálné důvody odvolání. Nechtěl ředitel KSO snížit počet hráčů, zatímco město ano? Bránil ředitel KAMu geniální výstavbě, kterou město nalezlo? Nevíme. A ještě jednou zopakuji – můžeme si o ředitelích a institucích myslet co chceme, ale nesmíme se k nim přestat chovat slušně. A slušnost se z Karlových Varů vytratila. "

Na protest vůči odvolání ředitelů rezignoval Jan Kučera, šéfdirigent KSO, který v rozhovoru pro klasikaplus.cz řekl: "Na odvolání pana ředitele jsem reagoval rezignací velmi spontánně doslova pár minut po odhlasování. Dal jsem tím jasně najevo, že s takovými praktikami ze strany magistrátu nechci mít nic společného. Neznamená to ovšem ani v nejmenším, že opouštím loď KSO! Naopak, další vývoj této bezprecedentní kauzy budu bedlivě sledovat a orchestrem chci umělecky spolupracovat i nadále. Takto moje rozhodnutí chápou i hudebníci z orchestru a další kolegové z oboru – a já jim za to děkuji!"

"Magistrát města Karlovy Vary pod vedením primátorky Andrey Pfeffer Ferklové z ANO právě zveřejnil výběrové řízení na nového ředitele KSO Karlovarský symfonický orchestr. Vyplývá z něj, že k získání toho místa nemusíte o hudbě vědět nic (podmínkou přijetí je pouze všeobecný kulturní přehled), ovšem bez kvalitních řidičských schopností to nepůjde. A taky jsem se konečně dozvěděl, že orchestr je žena! Se záměrem jejího financování ovšem občas bývá problém," napsal následně Jan Kučera k novému výběrovému řízení na svém Facebooku.

{% asset 'https://a.pirati.cz/karlovarsky/img/posts/kulturni_revoluce_02.jpg' magick:gravity='north' alt='inzerát'%} Část inzerátu na nového ředitele KSO

Abychom situaci shrnuli, vedení města má plné právo ředitele příspěvkových organizací odvolat. To co na situaci kritizujeme jsou okolnosti, a mlžení ze strany magistrátu. Vedení města vydalo 25. 2. oficiální vyjádření, které však žádný z otazníků nevyvrací. O co hůře, mnohé otázky vyvstávají.

Jaké ostatní nástroje rada vyčerpala?<br /> Proč ředitele ujišťovala, že jejich odvolání není na stole?<br /> Proč nebere ohledy na názor veřejnosti?<br /> Jaké byly reálné důvody jejich odvolání?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ljxIG2mOXrU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Reprotáž ČT o odvolaných ředitelech

Proto požadujeme, aby vedení města tento svůj krok vysvětlilo, situaci dále nemlžilo a neuráželo občany, kteří se snaží jen znát odpovědi. Dělá ostudu nejen sobě, ale celému našemu krásnému městu. Duch karlovarské losovačky, který nás “proslavil” se opět vrátil.

{% asset 'https://a.pirati.cz/karlovarsky/img/posts/kulturni_revoluce_03.jpg' magick:gravity='north' alt='osobnosti'%} Šéfdirigent Kučera, ředitel Polívka a ředitel Kropp. Osobnosti na odchodu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.