Co se to vlastně stalo?

Po šesti letech skončilo funkční období některých ředitelů karlovarských škol. Zřizovatel může buď stávajícímu řediteli mandát prodloužit, nebo vypíše konkurs. Město se rozhodlo pro celkem sedm konkurzů a už zde se ukázala první nesrovnalost, když některým ředitelům byl mandát prodloužen a jiní, v obdobné situaci, museli absolvovat výběrové řízení.

Složení komise, která posuzuje jednotlivé kandidáty, nemá zřizovatel zcela ve své moci. V komisi vždy sedí tři zástupci jmenování Českou školní inspekcí, zástupce pedagogů a zástupce rodičů/školské rady. Doplňuje je vedoucí odboru a odpovědný náměstek. Tato skupina tedy většinově neplní politické zadání a skutečně se zaměřuje na odbornou stránku uchazečů.

Nicméně aby o všem nerozhodovali odborníci, je finální rozhodnutí na radě města. Někdy to logiku dává, například výsledek konkurzu je velmi těsný, ale je rozhodně krajně neobvyklé, aby byl ignorován názor profesionálů v tolika případech jako v našem městě.

Kompletní popis najdete na stránkách kolegů z KOA.

Kdo by vlastně měl vést školu?

Česká školní inspekce (ČŠI) i ministerstvo školství má jednoznačně jasno. Ředitel školy musí být pedagogický lídr. Zejména ČŠI v tomto ohledu dělá poslední roky velmi záslužnou práci, kdy školám (i zřizovatelům) dává do rukou podklady, jak právě v oblasti pedagogického vedení postupovat – podívejte se na web www.kvalitniskola.cz .


A jaká je představa městské koalice ANO-Karlovaráci-SPOLU? Náměstek Martin Dušek ji sdělil Českému rozhlasu:

Moderátorka: „Ještě mi řekněte, znamená to, že pro vás jsou ta manažerská kritéria důležitější než ta pedagogická, pokud jste tedy dali ve čtyřech ze sedmi případů jim přednost?“

Martin Dušek: „Ano, přesně tak. Ředitel této školy nebo těchto škol řeší pedagogiku možná 10–15 %, ale ve větší míře právě řeší ty ostatní aspekty, které my jsme zhodnocovali.“


Ze strany města je to absolutní nepochopení toho, jak má škola fungovat. Takový názor velmi výrazně hazarduje s kvalitou vzdělávacího procesu a s budoucností tisíců dětí. Funkci ředitele školy nelze redukovat pouze na správce budov nebo solidní ekonomy. Jistě, je velmi důležité, aby toto dobrý ředitel bral v potaz, ale na prvním místě musí být vždy vzdělávací proces.

Ostatně celá řada obcí a měst hledá cesty, jak právě tyto technicko-ekonomické aspekty ředitelům co nejvíce zjednodušit. Vytvářejí například podpůrné organizace a programy, aby se ředitelé mohli právě co nejvíce věnovat vzdělávání.

Shodou okolností vyšla před několika dny vynikající studie PAQ Research pro organizaci Učitel naživo, která se věnuje právě konkurzům na ředitele. V ní se uvádí: „Více než třetina respondentů zmiňuje obavu, že nevyhrává nejlepší kandidát, ale ten politicky „vyhovující“. Ještě častěji jsou o tom přesvědčeni učitelé, kteří se konkurzu v minulosti již zúčastnili.“

Co s tím?

Na dotčených školách se pochopitelně zvedla vlna nevole. Vedení města opět vše vysvětluje nejasně, protiřečí si, je nekonzistentní. Učitelům a rodičům není schopno říci reálné důvody těchto kroků. Arogance moci se prohlubuje.

Zastupitelstvo bohužel nic nezmění, protože není síla, jak přehlasovat koaliční většinu. Kdo má šanci něco změnit, jste vy – obyvatelé a obyvatelky Karlových Varů. Přijďte na otevřené jednání zastupitelstva, ptejte se svých politiků, proč přistupují k těm kterým krokům. Podepisujte petice a pište dopisy. A hlavně, choďte volit. Protože právě u voleb se o osudu našeho města rozhoduje nejvíc.

Další info najdete na:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kampus-kdyz-nejlepsi-kandidat-nemuze-byt-reditel-skoly-se-obavaji-politikareni-253303

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyberova-rizeni-na-reditele-skol-jsou-netransparentni-zrizovatel-nemel-mit_2406051801_mst

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-kvuli-vyberu-nekterych-novych-reditelu-skol-v-karlovych-varech-pisi-ucitele-petice-a-dopisy-40473959

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/reditel-vyberove-rizeni-skola-mesto-karlovy-vary.html