Při prodeji soukromého podílu ve vodárenské společnosti Chevak Cheb a.s. mohlo podle všeho dojít k nezákonnému postupu, který poškodil ostatní akcionáře. Těmi jsou města a obce na Chebsku a Ašsku, včetně měst Mariánské Lázně, Cheb, Aš, Františkovy Lázně a mnoho dalších. Problematikou se zabývají nejen opoziční zastupitelé v Chebu, ale také mariánskolázeňští Piráti. Podle jejich informací starosta města Martin Hurajčík (ANO2011) informace z jemu dostupné právní analýzy této problematiky zamlčel ostatním zastupitelům a na vznesené dotazy dosud nereagoval.

Společnost Chevak Cheb a.s. je akciovou společností, která dohlíží na zásobování vodou v okresech Cheb a Aš. V této společnosti vlastnil 28,16 % akcií zahraniční investor GELSENWASSER AG. Právě německý akcionář v nedávné minulosti své akcie odprodal další soukromé společnosti Accolade.

Učinit to měl tak, že svůj podíl v Chevaku převedl do samostatné společnosti a tu následně prodal. Podle právní analýzy, kterou má starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO2011) k dispozici, tak mohlo dojít k obejití stanov společnosti. Německý akcionář měl podle nich totiž akcie nabídnout k odkupu přednostně ostatním akcionářům, tedy městům a obcím.

Tuto analýzu mohl pan Hurajčík díky svolení právní firmy předat k prostudování všem členům zastupitelstva města Mariánské Lázně. To však neudělal.

Nyní, když se informace z veřejných zdrojů k ostatním členům zastupitelstva v Mariánských Lázních dostala, je však již příliš krátká doba pro svolání mimořádného jednání ZM. Na jednání valné hromady společnosti Chevak, kde se bude celá věc projednávat, tak půjde pan starosta bez znalosti stanoviska zastupitelstva.

Obec Odrava, jeden z akcionářů společnosti Chevak, která jednání valné hromady iniciovala, na ní chce řešit bod "vyslovení nesouhlasu se změnou akcionáře vlastnící akcie na jméno". Paradoxně se v jednom dni budou konat dvě samostatné valné hromady společnosti! Tu první svolal mariánskolázeňský starosta Hurajčík za účelem řešení personálních záležitostí v dozorčí radě Chevaku. Následně obdržel žádost o doplnění jednání právě o bod zabývající se problematickým prodejem akcií. Protože na žádost o zařazení bodu na pořad jednání VH pan Hurajčík nijak nereagoval, musela být svolána další valná hromada. Už jen to je velmi zvláštní postup v podání mariánskolázeňského starosty.

Mariánskolázeňský pirátský zastupitel Martin Kalina vyzval v otevřeném dopisu starostu, aby návrh obce Odrava podpořil a vyslovil tak za Mariánské Lázně nesouhlas se změnou soukromého akcionáře a stejně tak podpořil i všechna případná opatření, která povedou k nápravě původního pochybení.

Nejedná se tu o nic menšího než o vodu, tedy tu nejzákladnější věc pro každého člověka. Hraje se o možnost, aby kontrola nad její distribucí a cenotvorbou byla v rukách samotných obcí.