Program, který pomáhá ukrajinským studentům a zároveň městu Mariánské Lázně

2. listopadu 2023
Program, který pomáhá ukrajinským studentům a zároveň městu Mariánské Lázně

Existuje a minulý týden jej schválilo zastupitelstvo kraje! Tento program řeší problém úspěšného vstupu a integrace ukrajinských studentů ve věku 15-18 let na české střední školy a umožňuje jejich následné středoškolské studium.

Integrace ukrajinských dětí v současnosti funguje jen na základních školách. U ukrajinských studentů ve věku 15-18 let bohužel není plynulý přechod na české střední školy vyřešen. Jen malá část studentů v tomto věku zvládne přijímací zkoušky a je přijata na jimi vybrané školy.

Většina to bez pomoci nezvládne a musí nastoupit do zaměstnání, zaevidovat se na úřadu práce nebo pokusit štěstí na škole, kterou si nevybrali. Pro úspěšné zvládnutí přijímaček potřebují studenti zvládat nejen český jazyk na úrovni B2, ale také rozsah učiva předmětů, jako je matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a dějepis rovněž v češtině.

Proto v Mariánských Lázních vznikl desetiměsíční specializovaný vzdělávací program, díky kterému ukrajinské děti ve věku 15-18 let zvládnou nejen český jazyk, ale dosáhnou také požadované středoškolské úrovně znalosti jednotlivých předmětů.

Díky tomu se mohou dostat na preferované střední a posléze i vysoké školy a využít tak svůj plný potenciál.

Tento projekt je přínosný hned v několika rovinách:

  • vzdělává současné ukrajinské studenty v češtině a pomáhá naplnit jejich ambice
  • motivuje tyto studenty k následnému studiu na českých vysokých školách
  • alespoň částečně usnadňuje situaci Mariánským Lázním
  • láká do Karlovarského kraje budoucí absolventy vysokých škol v řadě potřebných oborů, jako je medicína, elektrotechnika, ekonomie a další.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.