S návratem mladých lékařů do regionu pomáhají stipendia. Kraj rozdělí mezi vysokoškoláky dalších 6 milionů korun

11. dubna 2024
S návratem mladých lékařů do regionu pomáhají stipendia. Kraj rozdělí mezi vysokoškoláky dalších 6 milionů korun

Přimět absolventy lékařských fakult pocházející z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali zde potřebnou lékařskou péči, tak to je cíl vyhlašovaného stipendijního programu, který je zaměřen na studenty oborů všeobecného a zubního lékařství. Rada Karlovarského kraje na pondělním zasedání schválila rozdělení podpory mezi 40 žadatelů v celkové výši 6 milionů korun.

„Jedná se o dotační program, prostřednictvím něhož se snažíme řešit problematiku nedostatku lékařů v kraji. Zájem o získání stipendia je ze strany studentů veliký, což je příslibem toho, že v budoucnu posílíme kapacity v oboru všeobecného i zubního lékařství. Ze 40 žádostí, které na úřadě evidujeme, 29 studentů žádalo o podporu opakovaně a zbylých 11 poprvé. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 tisíc korun,“ upřesnil radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Studenti, kterým bude stipendium vyplaceno, se zavazují k tomu, že po úspěšném dokončení školy začnou do 3 let pracovat jako lékaři v Karlovarském kraji. Je pak zcela na nich, jestli to bude v některém ze zdravotnických zařízení při úvazku, jenž v souhrnu činí plný pracovní úvazek, anebo budou podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná s ordinační dobou v rozsahu minimálně 30 hodin týdně. Čím déle finanční podporu čerpali, tím více se zvyšuje délka jejich závazku. V případě, že nedodrží podmínky dotačního titulu, budou muset vyplacené prostředky, případně jejich poměrnou část, vrátit.

Celkově Karlovarský kraj vyplácí v rámci celé České republiky jedny z nejvyšších příspěvků zdravotníkům a nabízí nejširší a nejucelenější okruh podpory pro studenty medicíny, začínající lékaře i ty s mnohaletou praxí. Kompletní přehled poskytovaných benefitů najdou zájemci na webu Lékaři Karlovarského kraje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.