Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

13. listopadu 2021
Slam poetry otevřela diskuzi se studenty

Není žádným tajemstvím, že se náš kraj potýká s velmi negativním demografickým vývojem, způsobeným odchodem mladé generace. Zároveň nás dlouhodobě trápí i nepříznivé vzdělanostní složení obyvatel. V rámci transformace regionu je právě ta společenská po ukončení těžby uhlí dalším důležitým tématem, na které se musíme zaměřit.

Mladí lidé jsou budoucností našeho kraje a nevyhnutelné změny v regionu se týkají především jich. Proto hledáme různé cesty, jak je informovat, „že se něco děje“ a do celého procesu je co nejlépe zapojit.

První týden v listopadu se uskutečnilo turné s názvem „Budoucnost kraje bez uhlí“ a cílilo především na teenagery. Probíhající transformaci regionu představili osobitým způsobem na základní škole v Chodově a středních školách v Ostrově a Sokolově mladí umělci, kteří se věnují slam poetry.

Slam poetry (z anglického slam – bouchnout, prásknout) je specifický styl básnického přednesu. Vznikl ve Spojených státech v druhé polovině 80. let a u nás se tomuto druhu umění věnuje stále více mladých lidí. Karlovarský kraj se dá označit za líhní slamerů a své texty si pro tuto příležitost připravili bez výjimky zdejší rodáci. Hlavním průvodcem celého programu byl pedagog a spisovatel, sokolovský rodák Filip Koryta aka Dr. Filipitch. Na všech akcích vystupoval další Sokolovák, rapper Matyáš Mach, z Lokte pocházející pedagog, marketér a umělec Teodor Kravál aka Kravál123456 a student Václav Ponikelský z Aše, vystupující pod pseudonymem Vašek z Aše, vicemistr republiky 2021. Na závěr turné se přidal i loketský památkář, učitel hudby a skvělý muzikant Vítězslav Adamec, používající umělecké jméno Siegfried. Řada slamerů totiž vystupuje pod pseudonymy a mistrovství republiky ve slam poetry se pořádá v České republice od roku 2003. Pro slam poetry platí, že performativní přednes autorů je hodnocen na bodové škále 0-10 prostřednictvím poroty z publika. Diváci mohou sami ovlivnit průběh programu a často bývají vyzváni k interakci.

V minulosti odbor kultury, cestovního ruchu, lázeňství a památkové péče Karlovarského kraje několik přehlídek uspořádal a s umělci spolupracuje i na organizování workshopů na středních školách. Tentokrát přišli aktivní pracovníci odboru s nápadem použít slam poetry jako moderní nástroj, který pomůže rozbít bariéry a otevřít diskuzi.

Zadání tedy znělo jasně: „Připravte si sérii textů na transformační téma Budoucnost kraje bez uhlí, klimatickou změnu a společenské problémy“. Slameři s nadšením vhozenou rukavici zvedli a svého úkolu se zhostili na jedničku. Nechyběly ani angažované texty a přímočará kritika.

Já jsem dostala pověření celé turné doprovázet a být k dispozici pro následné diskuze. Velmi mile mě překvapil zájem studentů a jejich reakce. Mnohdy jsem se doslova zapotila, ale byla to pro všechny zúčastněné skvělá zkušenost a mám velkou radost, že se naši studenti nebojí vyjádřit svůj názor a jsou velmi otevření.

Velká část studentů s návratem po studiích moc nepočítá, ale větší část ještě není rozhodnutá. Zazněly i jasné názory, že má smysl se vrátit. Byly zmiňovány vazby na rodinu, možnost práce v lesnictví, ochraně přírody a památek. Výzkum v dolech a štolách, kulturní dědictví a také pracovní možnosti v Německu. Proti často zaznělo, že zde chybí dostatek pracovních příležitostí například v IT oborech, vybavenost (služby, lékaři) a kulturní vyžití pro mladé.

V Sokolově studentům chybí vrcholový sport a někteří se tam necítí bezpečně. Často se také vyjádřili, že by rádi lepší komunikaci s institucemi. Například v oblasti marketingu a propagace. Diskutovali jsme také nad možnostmi, jak by se daly některé problémy změnit. Pokusila jsem se v některých bodech studenty motivovat, aby se nebáli sami do změn zapojit a vyvinuli vlastní iniciativu

Naše působení na školách bylo časově omezené a diskuze by mohly pokračovat další hodiny. To je skvělý signál a určitě budeme v těchto aktivitách pokračovat.

Celý proces transformace je běh na dlouhou trať, ale věřím, že i tyto zdánlivě malé akce mohou být tím důležitým impulsem pro mladé lidi zde zůstat žít, případně se po studiích a nasbírání zkušeností ze světa vrátit.

Markéta Monsportová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

Transformace Karlovarského kraje – Beton, nebo Nápady?

V současné době finišují v Karlovarském kraji přípravy projektů, jejichž realizace bude podpořena z tzv. Operačního programu Spravedlivá transformace – programu zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Pro Karlovarský kraj bylo v tomto programu vyčleněno celkem 6,3 miliardy Korun.

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Poohlédnutí za letošním 17. listopadem

Letošní Den studentstva a Den boje za svobodu z let 1939 a 1989 jsem se vydala prožít v Praze, stejně tak jako další tisíce lidí, kteří si na Národní třídě či Albertově a později i na Václavském náměstí na Koncertě pro budoucnost připomněli, co pro společnost a i pro ně osobně připomínka událostí 17. listopadu znamená.

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Piráti v Karlovarském kraji znají své kandidáty do krajských voleb. Věří si na 15 %

Karlovy Vary, 14. listopadu 2023 – Karlovarští Piráti rozhodli o čelních kandidátech pro nadcházející krajské volby. Jsou mezi nimi zastupitelé a radní Karlovarského kraje, zastupitelé z Mariánských Lázní, Sokolova i Lokte, kteří pokrývají řadu důležitých krajských témat: cestovní ruch, školství, lázeňství, životní prostředí, kulturu, sociální péči, ekonomii či dopravu.