Hnutí ANO ždímá peníze z kohoutků občanů do svých kapes

13. srpna 2023
Hnutí ANO ždímá peníze z kohoutků občanů do svých kapes

Po komunálních volbách v roce 2022 došlo ve společnosti Chevak, která se stará o zásobování vodou občanů na Chebsku a Ašsku, k řadě změn. O prodeji akcií podílníka Gelsenwasser A.G. další soukromé společnosti Accolade jsme Vás již v minulosti informovali.

Následně došlo ke snížení počtu členů představenstva společnosti ze 3 na 2. Prostými čísly to vypadá na snahu o šetření. Důležité nicméně je, že ve tříčlenném představenstvu byli 2 zástupci měst a 1 zástupce soukromého akcionáře. V případě nutnosti byla tedy vždy možnost ze strany měst soukromého akcionáře v představenstvu přehlasovat. V současnosti má ale každý ze 2 členů představenstva možnost jakékoliv rozhodnutí blokovat.

Tentokrát se ale spolu blíže zaměříme na Dozorčí radu společnosti. Ta má fakticky 11 členů, nicméně v posledních letech fungovala jako 9 ti členný orgán, neboť na dvě místa náležící soukromému akcionáři valná hromada opakovaně zástupce nezvolila.

Nové složení akcionářů, složené téměř výlučně ze zástupců hnutí ANO2011, s tímto nemá problém a tak má dozorčí rada v současnosti plných 11 členů. Navíc má nově Dozorčí rada 2 místopředsedy místo jednoho. K plánu hnutí ANO, rozšíření dozorčí rady společnosti na 13 členů, prozatím nedošlo.

To nejzajímavější ale následuje – nová výše odměn jednotlivých členů dozorčí rady společnosti, která finance získává od občanů našich regionů.

V minulém období činila odměna předsedy Dozorčí rady Chevaky 112 700 Kč za rok. Nově si předseda, JUDr. Miloslav Chadim (člen hnutí ANO2011 z Mariánských Lázní a tamní městský zastupitel), přijde na 300 000 Kč ročně. To činí nárůst odměny o plných 166%. Ani u ostatních členů dozorčí rady se s příděly nešetřilo. Celkem činí roční nárůst nákladů na fungování Dozorčí rady 1 566 900 Kč! Za 4 roky funkčního období celkem 6 267 600 Kč.

A to nepočítáme případné mimořádné odměny, takže nárůst může být až dvojnásobný.

Třešničkou na dortu jsou pak inflační doložky nových smluv, takže odměny mohou neustále růst. Protože Chevak peníze netiskne, ale získává je ve formě vodného a stočného od občanů Chebska a Ašska, je jasné, kdo bude toto mimořádné zvyšování odměn zástupců hnutí ANO ve valné hromadě společnosti financovat. Jsou to sami občané.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Mé poselství pro Evropu: Zpomalme!

Když se řekne „Evropa“, co se mi první náhodně vybaví? Krajina vlaků, baroka a vějíře rozmanitých, ale většinou příbuzných jazyků. Krajina luk, polí, lesů, řek, velehor i mořských zálivů. Rozmanitost kultur, které bychom neměli zadusit uniformitou, ale vědomě o ni pečovat, aby se neutopila v obrazovkách. Co bych tedy viděl jako zásadní body, nad kterými by bylo dobré se v rámci budoucnosti Evropy zamyslet?

Duševní zdraví musí být priorita

Duševní zdraví musí být priorita

V poslední době se stále častěji diskutuje o zdravé výživě a životním stylu. Pro naši celkovou pohodu a zdraví je však rovněž klíčové i duševní zdraví, o které se musíme starat s velkou prioritou.