V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

24. května 2023
V Karlovarském kraji je dostatek volných kapacit na středních školách

V několika posledních týdnech rezonuje mediálním prostorem téma, které se zabývá přijímacími zkouškami a nedostatečnými kapacitami ve středních školách. Tato problematika však není aktuální v Karlovarském kraji. Jeho vedení totiž předem reagovalo na stoupající populační křivku a vyšší počet žáků v posledních ročnících základních škol.

„Již před několika měsíci jsme informovali o tom, že jsme si vědomi přítomnosti silných ročníků v posledních ročnících základního vzdělávání, a proto jsme schválili navýšení počtu kapacit ve středních školách v kraji. Pro 2875 žáků v 9. ročnících bylo k dispozici tři tisíce míst ve středních školách, které zřizuje Karlovarský kraj. Je samozřejmé, že ne všichni uchazeči se mohli dostat na vysněnou školu, ale na druhou stranu nehrozí případ, že by současný deváťák neměl možnost dostat se na střední školu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

V prvním kole přijímacích zkoušek byl zvýšený zájem o učební obory, zájem o gymnázia byl téměř totožný jako v přechozích letech. V současné chvíli střední školy získávají zápisové lístky, kterými úspěšní uchazeči potvrzují nástup do dané školy. Právě nyní se tak mohou dostat na vybranou školu i další uchazeči, kteří u přijímacích zkoušek neuspěli. Zcela naplněna není například ani kapacita Gymnázia Sokolov, které proto vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Karlovarský kraj počítá s mírným nárůstem počtu žáků i v příštím roce, chystá proto provést důkladnou analýzu, z níž pak jednoznačně vyjde případná potřeba dalšího navýšení studijních kapacit, a to zejména ve třídách se všeobecným vzděláváním.

„Ve čtvrtek se také uskuteční jednání premiéra a ministra školství spolu s hejtmany, které se zaměří právě na situaci kolem přijímacích zkoušek. Snahou krajů bude prosazení digitalizace přijímacího řízení, které by mělo efektivněji a pružněji umožnit žákům výběr škol,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Seznam aktuálně dostupných volných kapacit ve středních školách v Karlovarském kraji je uveden na Školském portálu pod tímto odkazem. Tabulka obsahuje aktuální a pravidelně aktualizovaná data.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Máme chuť posouvat kvalitu vzdělávání dál

Na letošní přijímací zkoušky jsme se s odborem školství pečlivě připravovali. Ne tedy, že bychom sami chtěli vystudovat další střední školu, ale sledovali jsme demografickou situaci žáků na základních školách. Situace slibovala více žáků, nicméně nárůst předpokládal mnohem volnější průběh než v Praze nebo ve středních Čechách.

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

Nesouhlasíme se stavbou solární elektrárny v Horní Blatné

My zástupci Pirátské strany s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj nesouhlasíme s výstavbou fotovoltaické elektrárny v katastru území Horní Blatná v Krušných horách. Existuje několik důvodů, proč se stavíme proti této konkrétní výstavbě, a proč je důležité tuto oblast chránit.

Krejcarova lávka, aneb z cizího krev neteče

Krejcarova lávka, aneb z cizího krev neteče

V posledních dnech, v souvislosti se zveřejněnými informacemi o finálním otevřením Krejcarovy lávky v Sokolově, začalo toto téma opět rezonovat společností. Samozřejmě se na její otevření všichni těší, přes všechny peripetie se stavbou samotnou, hlavně pak s odkládáním termínu jejího otevření. Původní termín dokončení měl být říjen 2021.