Vize jsou mocným nástrojem, majákem který může dovést k hlubokým a trvalým změnám ve společnosti. jejich prostřednictvím můžeme nadchnout své spoluobčany, ale také skutečně přispět k lepší budoucnosti. Jsem velmi ráda, že součástí konference byla kreativní 4K stage, která se nesla v duchu hesla „hodně budeš někde“ a nabídla podnětné diskuze s lidmi, kteří rozhodně měli co sdělit a ke společné vizi tak přispět.

V první panelové diskusi na téma Evropské hlavní město kultury nebylo záměrem dobrat se odpovědi na otázku, zda je možné získat tento titul pro náš kraj již v roce 2030, ale co je zapotřebí k získání tohoto titulu a jaké přínosy by měl pro celý region.

Následovalo téma design a jeho budoucnost v kraji. V této souvislosti zaznělo, že se máme přestat koukat dozadu a nebát se nových věcí. Náš region má navíc výhodu, že je v něm spousta prostoru pro nové nápady, malá konkurence a bohatství tradičních materiálů. Zajímavá byla i diskuze na téma Gastronomie v Karlovarském kraji, která byla nečekaně nabitá optimismem. V tematicky hodně rozkročené debatě o Kreativní budoucnosti jsme s hosty řešili, jak velký potenciál mají kulturní a kreativní průmysly v kontextu transformace regionu.

Myslím, že jsem nebyla sama, kdo z této konference odcházel nadšen. Kéž by se nám podařilo všechny nápady a vize naplnit. Šikovných a kreativních lidí tu máme dost, ostatně jenom do platformy Agentury 4K, která zahájila činnost před pár měsíci, je nyní registrováno víc než 400 subjektů, které mají k transformaci regionu co říct. Jenom jim musíme naslouchat, zapojovat je do procesu změn, podporovat jejich činnost a spolupracovat.

Musíme si ale uvědomit, že naplňování vizí může trvat mnoho let. Důležité je trpělivě pracovat a držet správný směr.