Dva roky na kraji podle Markéty Monsportové

15. prosince 2022
Dva roky na kraji podle Markéty Monsportové

I když nejsem úplně klasický sportovní fanoušek, vím, že se v poločase zápasu rekapituluje, hodnotí dosavadní výkon, kondici hráče, či týmu a šance na úspěch. Proto jsem si i já malé shrnutí připravila.

Lázeňství a cestovní ruch

Start byl ve znamení oťukávání se s aparátem Krajského úřadu a s agendou. První měsíce většina jednání probíhala distančně a cestovní ruch, který máme společně s Vojtou v gesci, byl zcela pozastaven. Když se začal pomalu rozbíhat, 22.2. 2022 přišla další rána, která dost zásadním způsobem zasáhla nejen do tohoto odvětví. Přesto si myslím, že se nám podařilo se udržet ve hře. O konkrétních krocích v CR, které jsme podnikli, psal již Vojta….

Cestovnímu ruchu se věnuji především na regionální úrovni a zorganizovala jsem několik setkání s aktéry v CR a v kulturně kreativním průmyslu. Tato dvě odvětví se mnohdy překrývají. Posbírali jsme zajímavé podněty a určitě v těchto setkáních budeme pokračovat.

Připravili jsme koncept nové ankety Ceny cestovního ruchu Karlovarského kraje, kde by měla hlasovat odborná porota a veřejnost, kterou chceme maximálně zapojit do celého procesu a měla by vybrat nejlepší počin, osobnost a nejhezčí místo v našem regionu.

Určitě se brzy dozvíte víc informací a já osobně si od této akce slibuji větší osvětu, zviditelnění tohoto odvětví a zajímavá setkání v rámci vyhlášení, které by mělo proběhnout na podzim 2023.

Účastnila jsem se také zajímavých projektů zaměřených na inovace v lázeňství a přeshraniční spolupráci. Vypíchla bych asi zavádění VR reality do balneologických provozů a vznik glosáře/slovníčku pro lázeňské hosty, ale i pracovníky v lázeňství.

CHKO Krušné Hory

V roce 2022 jsem byla součástí pracovní skupiny, která se pravidelně scházela nad vymezením výhod a nevýhod možného vzniku CHKO Krušné hory. První etapa je u konce, zasedali jsme 9 x mnoho hodin na různých místech Krušných hor a do konce roku předáme závěrečné analýzy Komisi pro životní prostředí a změny klimatu při Radě Karlovarského kraje, která zvolí, jak s materiály dále nakládat. Vzniklo přes 90 stran odborných rozborů v oblastech ochrany přírody, zemědělství, lesnictví, územní rozvoj obcí, architektonické dědictví, montanistika, geodiverzita i cestovní a turistický ruch včetně sportovního vyžití.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Vraťme se k 22. únoru. Když jsem nastoupila do funkce/pozice předsedkyně Výboru národnostních menšin, netušila jsem, že budu stát tváří v tvář uprchlíkům z válečné zóny, která se nachází téměř za humny. Humanitární krize se v našem kraji velmi promítla. Náš kraj se k tomu postavil ukázkově, narychlo zřízené KACPU v KV Aréně bylo dáváno za příklad v celé republice. Pomáhala jsem šířit informace o možnostech humanitární pomoci, snažila jsem se správně uprchlíky, ale i „naše“ lidi, kteří si je spontánně brali domů, nasměrovat, svážela jsem a rozvážela, vytvořili jsme informační leták pro snadnější orientaci ve volných pracovních pozicích, monitorovala jsem různé aktivity, které v celém kraji vznikaly a postupně se překlopily do integračních skupin.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se této výzvě postavili čelem. Mají můj obrovský obdiv a stále jsem přesvědčena, že správně uchopená integrace může našemu kraji jedině prospět. Před pár dny se uskutečnil kulatý stůl na téma koordinace spolupráce a strategie při řešení aktuální situace přijímání a začleňování ukrajinských držitelů dočasné ochrany v Karlovarském kraji pořádaný agenturou ION Mezinárodní organizace pro migraci | IOM, OSN pro migraci a já mám na starosti přípravu memoranda s touto organizací a budu se migrační otázce v dalších letech oficiálně věnovat.

4K - Agentura pro kulturně kreativní průmysl

Asi nejvíc pozornosti na sklonku letošního roku sebralo schválení zakládacích listin Agentury pro kulturně a kreativní průmysl 4K. Dvouleté úsilí dostává konečně reálnou podobu a hovory o tom, na co by se měla agentura zaměřit, probíhají po celém území. Podpora KKP je pro náš region nesmírně důležitá, ale musí být správně nasměrována. A bez participace s územím se to podařit nemůže. Určitě se shodneme, že chceme Kulturně Kreativní Karlovarský Kraj (4K)!

Více informací se dozvíte v mém minulém článku.

Naše další úspěchy

Aktivit, na kterých jsem se podílela (a pod které se ráda podepíšu) je opravdu mnoho. Proto jen stručně zmíním, co dalšího se povedlo.

Akce Kraj dokořán, která si během druhého ročníku zase našla nové návštěvníky a pomohla zvýšit podvědomí o našem regionu a úloze Krajského úřadu. Určitě si zapište datum 23.června 2023Už to pomalu začínáme chystat a bude to zas o kus lepší.

Nový Literární Festival Periferie, který se uskutečnil v Sokolově a navázal na úspěšnou tour po školách s našimi oblíbenými slamery – Budoucnost kraje bez uhlí. Součástí festivalu byla debata s učiteli češtiny ze sokolovských středních škol, následovala autorská čtení studentů, která jasně dokázala, že ta naše periferie je velmi plodnou líhní literárních talentů. Festival bude putovní a já věřím, že se posune dál.

Putovní je i Den Národnostních menšin, který tentokrát okořenil food festival v Chebu a poskytl opět prostor pro prezentaci menšin a návštěvníkům rozšířil obzor. Příští rok se chceme zase posunout dál, už jsme byli v Karlových Varech, v Sokolově, v Chodově, v Chebu… kam zamíříme příští rok, to zatím nechci prozrazovat, ale pokud se to podaří, já osobně to nebudu mít daleko J. Chystáme také publikaci s pohádkami menšin v původních jazycích s českým překladem.

Chceme také kraj vzdělaný a informovaný, správně pracovat s daty a s výzkumnými pracovníky. Proto mám obrovskou radost, že se podařilo zahájit spolupráci jak s Akademií věd, tak s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

Připravujeme navýšení finančních prostředků pro filmové pobídky, které chceme koordinovat s Filmovou kanceláří, kterou provozuje Živý Kraj.

To jsou plány na další poločas, ale semínka jsme již zaseli a některá už krásně klíčí.

posts/MM_UJEP.jpg
Návštěva Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sama bych to nezvládla

Na závěr rekapitulace bych ráda ještě poděkovala. Děkuji všem politickým kolegům i lidem z Krajského úřadu, nejvíc ale Veronice Vodičkové, Renatě Drožové, Zdeňce Kučerové, Pavlu Vaculíkovi a Dagmar Houfové.

Bez dobrého týmu „spoluhráčů“, by nebylo o čem psát.

Co se však vůbec nepovedlo? :)

Nepodařilo se mi zatím nakopnout můj blog, který je již dávno založen, pár článků tam již je, ale témat, kterým bych se chtěla věnovat, je mnohem víc. Rozepsala jsem se trochu o šíření nenávisti mezi lidmi a lidských právech. Velkým tématem, kterému bych se chtěla víc věnovat, jsou ženy v politice. Celkově musím trochu víc „zamakat „ na výstupech mé politické práce. I proto jsem pro vás tento souhrn připravila. :)

Pokud jste dočetli až sem, je vidět, že je o to zájem a já si toho velmi vážím. Budu také moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Přeji Vám všem klidné a požehnané Vánoce. Ať jste obklopeni láskou a milými lidmi. A do nového roku hodně zdraví, vzájemné tolerance a respektu.

Vaše Markéta Monsportová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Osud vody na Chebsku a Ašsku v rukách hnutí ANO

Při prodeji soukromého podílu ve vodárenské společnosti Chevak Cheb a.s. mohlo podle všeho dojít k nezákonnému postupu, který poškodil ostatní akcionáře. Těmi jsou města a obce na Chebsku a Ašsku, včetně měst Mariánské Lázně, Cheb, Aš, Františkovy Lázně a mnoho dalších. Problematikou se zabývají nejen opoziční zastupitelé v Chebu, ale také mariánskolázeňští Piráti. Podle jejich informací starosta města Martin Hurajčík (ANO2011) informace z jemu dostupné právní analýzy této problematiky zamlčel ostatním zastupitelům a na vznesené dotazy dosud nereagoval.

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Má hnutí ANO v Mariánských Lázních vůbec nějaký plán?

Pokud ano, s občany se o něj dělit nehodlá. Dne 14.12.2022 se konalo prozatím poslední zastupitelstvo města Mariánské Lázně. Jednou z připomínek, která od současné opozice (Piráti, STAN, SPD) zazněla, byla absence programového prohlášení rady města.