Aktuality

Krušnohoří jede na plné obrátky

Krušnohoří jede na plné obrátky

Ředitel destinační agentury Krušnohoří / Erzgebirge Štěpán Javůrek a jeho tým odvádí neskutečnou práci. Za necelý rok své činnosti Krušnohorská destinačka zaktivizovala celé pohoří, ze tří zakladatelů - dvou krajů a krušnohorských obci sdružených pod Montanregion - se počet členů vyhoupnul na 31.

Kraj podá projekt 4K Agentury do OP Spravedlivé transformace

Kraj podá projekt 4K Agentury do OP Spravedlivé transformace

I když mají kulturní a kreativní průmysly (například výroba porcelánu nebo sklářství) v kraji dlouholetou tradici, v jejich podpoře dlouhodobě zaostáváme. I to byl důvod proč jsem od začátku svého působení tlačila na to, aby se to změnilo. Výsledkem je nyní již aktivní 4K - Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje.

Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Keramky

Jeden z krajských strategických projektů připravovaných v rámci Fondu spravedlivé transformace je i rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, kterou připravoval odbor Školství mládeže a tělovýchovy pod vedením radního Jindřicha Čermáka.

Tajný kšeft se stravováním na sokolovských základkách?

Tajný kšeft se stravováním na sokolovských základkách?

Od začátku školního roku 23/24 bude na některých základních školách v Sokolově zřízen nový systém stravování. V některých ohledech to vzbuzuje rozpaky. Celá záležitost má několik rovin. V první řadě je to rovina politická, informační a samozřejmě ta kvalitativní - stravovací.

Boříme předsudky a bariéry mezi národy a národnostmi

Boříme předsudky a bariéry mezi národy a národnostmi

Žijeme v době, kdy potřeba přicházet s tématy, které národy spojují a nikoli rozdělují, ve společnosti stále silněji rezonuje. Ve výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje se proto snažíme především bořit předsudky a bariéry mezi jednotlivými národy a národnostmi.

Karlovarský kraj je nejlepší ze všech - tentokrát v turismu

Karlovarský kraj je nejlepší ze všech - tentokrát v turismu

Za dobu sledování statistik v cestovním ruchu byl doposud historicky nejlepší rok 2019. Následovala koronavirová pandemie a ruská agrese na Ukrajině a postupně pozvolné oživování situace v turismu. Nyní vydala agentura Czechtourism zprávu, že v Česku se v roce výkonem turismu opět vracíme k číslům z roku 2019.

Hnutí ANO ždímá peníze z kohoutků občanů do svých kapes

Hnutí ANO ždímá peníze z kohoutků občanů do svých kapes

Po komunálních volbách v roce 2022 došlo ve společnosti Chevak, která se stará o zásobování vodou občanů na Chebsku a Ašsku, k řadě změn. O prodeji akcií podílníka Gelsenwasser A.G. další soukromé společnosti Accolade jsme Vás již v minulosti informovali.

Karlovy Vary se stanou centrem světového dění

Karlovy Vary se stanou centrem světového dění

Během podzimu se Karlovy Vary stanou mezinárodním centrem pro zdraví a balneologii. Ve dnech 4.–6. října 2023 v hotelu Thermal proběhne Evropský lázeňský a balneologický kongres, jedna z největších a nejuznávanějších akcí svého druhu.