posts/zykan.png
6. listopadu 2022

Kde je vlastně pravda?

Žijeme v době, kdy množství informací je obrovské a jejich tok je opravdu abnormálně rychlý. V této záplavě informací se člověk jednoduše ztratí. Situace v posledních třech letech není úplně snadná (covid, očkování, válka) a mnoho lidí podléhá záměrně lživým informačním tokům, které se na první pohled jeví naprosto jasně, ale už na ten druhý je zřejmé, že něco nebude v pořádku. Bohužel lidé, kteří podléhají informační masáži, nejsou mnohdy schopni podívat se zpět v čase a vyhodnotit své postoje v situaci dnes. Když vyberu jednu z informačních masáží, tak v současnosti by všichni očkovaní měli být dávno po smrti.

posts/zykan.png
20. května 2022

Vzájemným respektem proti polarizaci II.

Když jsem psal poslední článek do krajských listů na sklonku roku, svým způsobem jsem vyzýval ke vzájemnému respektu ve smyslu očkovaní vs. neočkovaní. Toto téma v poslední době dost vyšumělo v souvislosti s tím, co se nyní děje na Ukrajině. Bohužel ale zůstává společnost rozdělená na dva tábory, které v podstatě kopírují nevraživost očkovaných a neočkovaných z minulého období. Je to zřejmě i tím, z jakých informační zdrojů tyto skupiny čerpají. Do toho se promítá samozřejmě i frustrace ze zdražování všech možných produktů i služeb.