posts/zykan.png
6. listopadu 2022

Kde je vlastně pravda?

Žijeme v době, kdy množství informací je obrovské a jejich tok je opravdu abnormálně rychlý. V této záplavě informací se člověk jednoduše ztratí. Situace v posledních třech letech není úplně snadná (covid, očkování, válka) a mnoho lidí podléhá záměrně lživým informačním tokům, které se na první pohled jeví naprosto jasně, ale už na ten druhý je zřejmé, že něco nebude v pořádku. Bohužel lidé, kteří podléhají informační masáži, nejsou mnohdy schopni podívat se zpět v čase a vyhodnotit své postoje v situaci dnes. Když vyberu jednu z informačních masáží, tak v současnosti by všichni očkovaní měli být dávno po smrti.

posts/zykan.png
13. prosince 2021

Vzájemným respektem skoncujme s polarizací

Covidových témat je všude plno. Na sociálních sítích je plno nenávisti, v osobních hovorech mezi lidmi nevyjímaje. Začali jsme se dělit na MY a ONI, očkovaní a neočkovaní. Nevraživost mezi těmito tábory sílí a je to leckdy nemilé až smutné čtení. Skoro jsme zapomněli, co je příčinou a už se na sebe díváme jen skrz prsty.